ДНК-ЛАБОРАТОРИЯ

ДНК-Лабораторія

Ліцензія МОЗ України серія АА № 511560

Перелік Аналізів 01.04.2018 г.

Код аналіза ; аналіз

Ціна, грн.

Код аналіза ; аналіз

Ціна,грн.

1.0 Загальні клінічні дослідження

2.2 Показники ліпідного обміну

8 Глікований гемоглобін

159,00

412 Холестерин

42,00

10 Розгорнутий аналіз крові (формула)

80,00

413 Тригліцериди

42,00

11 Група крові, резус фактор

50,00

414 Ліпопротеїди фракціонно вш\нш\нш

84,00

13 Спермограма

250,00

2.4 Мікроелементи

14 Загальний аналіз сечі

70,00

418 Фосфор неорганічний

34,00

15 Сеча по Нечипоренку

70,00

419 Залізо

34,00

22 Копрограма

100,00

420 Кальцій

34,00

23 Кал на приховану кров

100,00

422 Магній

34,00

24 Яйцеглист

100,00

3.1 Гормони

25 Кал на ентеробіоз

100,00

205 Інсулін(Beckman Coulter,USA)

200,00

1.1 Цитоморфологічні та культуральні дослідження

207 С-Пептид

167,00

5 Мікроскопія секрету передміхурової

70,00

224 Кортизол (Beckman Coulter,USA)

184,00

6 Мікроскопія еякуляту

70,00

226 Кортизол в добовій сечі

184,00

7 Мікроскопія виділень з уретри

70,00

240 СТГ (гормон росту)

142,00

12 Мазок урогенітальний

70,00

3.2 Гормони тиреоідні

16 Цитологічне дослідження

95,00

200 T4 загальний (тіроксин загальний)

125,00

18 Цитологічний мазок Папаніколау

142,00

201 ТТГ(тіреотропний гормон)

125,00

19 Трихомона (культур.метод ІnPouch)

684,00

202 Т3 (трийодтіронин загальний)

125,00

2.0 Біохімічні дослідження

203 Antih Tg (антитіла до тіреоглобуліну)

125,00

409 Сечовина

34,00

204 Тіреоглобулін(Beckman Coulter,USA)

150,00

410 Креатинін

34,00

206 Паратіреоідний гормон (DRG)

134,00

411 Сечова кислота

34,00

237 Free Т3(трийодтіронин вільний)

134,00

415 Глюкоза сироватки крові

40,00

238 Free T4(тіроксин вільний)

134,00

249 Індекс Нома (інсулін/глюкоза)

240.00

416 Альфа-амілаза

34,00

239 АТПО (антитіла до тиреопероксидази)

184,00

417 Проба Реберга (клиренс креатиніна)

100,00

3.3 Гормони статеві

424 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

34,00

210 ФСГ (Beckman Coulter,USA)

150,00

426 Коагулограма (протромбін.час/ індекс)

59,00

211 ЛГ(лютеїнизуючийгормон)

150,00

427 Коагулограма (АЧТЧ)

59,00

212 Прогестерон (Beckman Coulter,USA)

150,00

428 Коагулограма (фібріноген)

59,00

213 Естрадіол 17В(Е2) (Beckman Coulter)

150,00

429 Коагулограма (тромбіновий час)

59,00

214 Пролактін (Beckman Coulter,USA)

150,00

430 Коагулограма (МНО індекс)

59,00

215 Тестостерон (Beckman Coulter,USA)

150,00

431 Білкові фракції (протеїнограма)

167,00

220 Естріол вільний (Beckman Coulter)

184,00

433 Глюкозотолерантний тест

109,00

221 Статевийглобулінозв.глобулін (АСБ)

150,00

434 Креатинкіназа (СК)

34,00

225 17-Оксипрогестерон

159,00

435 Ліпаза (BioSystems)

50,00

227 Антимюллерів гормон(Beckm. Coulter)

551,00

436 Мікроальбумін/креатинін (сеча)

184,00

246 Дигідроепіандростерон (DHEAS)

150,00

2.1.Печінкові проби

248 Тестостерон вільний

200,00

400 Білірубін загальний

34,00

3.4 Гормони моніторінга вагітності

401 Білірубін прямий

34,00

216 Альфа-фето протеїн

184,00

402 АСТ (аспартатамінотрансфераза)

34,00

219 ХГЧ загал. β-субодиниця(з розвед.).

184,00

403 АЛТ (аланінамінотрансфераза)

34,00

223 ХГЧ загал. β-субодиниця (без розвед.)

184,00

404 Лужна фосфатаза

30,00

232 РАРР білок (моніторінг вагітності)

200,00

405 Тимолова проба

34,00

3.4 Гормони моніторінга вагітності

406 Гама-глутамилтрансфераза ГТП

34,00

235 ХГЧ (вільна β-субодиниця)

200,00

407 Білок

34,00

502 Пренатальн.скринінг Iтрим.+PRISCA

350,00

408 Альбумін

34,00

503 Пренатальн.скринінг IIтрим.+PRISCA

400,00

425 Холінестераза

42,00

504 Скринінг дефект.нерв.трубки(PRISCA)

167,00

Код аналіза ; аналіз

Ціна,

грн.

Код аналіза ; аналіз

Ціна,

грн.

3.5 Гормони онкомаркери

171 Ревматоїдний фактор Ig G+M+A

67,00

217 PSA total (Beckman Coulter,USA)

217,00

172 С-реактивний білок кільк.

117,00

218 PSA total/free (BeckmanCoulter,USA)

300,00

173 Антистрептолізин-о (АСЛ-О)

59,00

228 СА 19-9(онкомаркер підшлун з-зи)

234,00

190 (АМА-М2)Антимітохондріальні ант.

217,00

229 СА 15-3 (онкомаркер молочної залози)

234,00

252 С-реактивний білок у розведенні

109,00

230 РЕА (Онкомаркер загальний)

184,00

231 СА-125 (онкомаркер яєчників)

250,00

4.6 Легеневі захворювання

243 СА 72-4(онкомаркер шлунка)

317,00

30 ПЛР. Mycobacter tuberculosis

100,00

245 НЕ 4 (онкомаркер рака яєчників)

668,00

83 ПЛР.Chlamydia pneumoniae

84,00

250 Індекс Рома (НЕ4/Са 125)

85 ПЛР.Mycoplasma pneumoniae

100,00

3.6 Імунологічні дослідження

140 Антитіла до туберкулезу А+М+G

84,00

315 Імунограма

784,00

141 Антитіла IgG доMycoplasma pneumoniae

100,00

316 Імунограма розширена

918,00

142 Антитіла IgG доChlamydia pneumoniae

100,00

317 Додаткові функціональні тести

317,00

196 Антитіла IgМ доMycoplasma pneumoniae 70

150,00

4.1 Герпетична інфекція (HSV)

197 Антитіла Ig М доChlamydia pneumoniae

84,00

47 ПЛР. Герпес 7 тип

75,00

4.7 Гельмінти

48 ПЛР. Герпес 8 тип

75,00

153 Антитіла Ig G до анізакід

109,00

59 ПЛР.Герпес HSV1/2 типування

117,00

160 Антитіла IgG+M+A до лямблій

84,00

60 ПЛР. Цитомегаловірус CMV
75,00
161 Антитіла IgG до трихінел
84,00

69 ПЛР.Герпес HSV1/2 без типування

92,00

162 Антитіла IgG до токсокар

84,00

81 ПЛР.Герпес HHV 6 тип

75,00

163 Антитіла IgG до опісторхів

84,00

86 ПЛР.Varicella zoster

117,00

164 Антитіла IgG доEchinococcus granulosus

84,00

120 Антитіла IgG до НSV 1,2

84,00

198. Антитіла IgG до аскарид

117,00

121 Антитіла IgМ до НSV 1,2

84,00

4.9 Гастроентерологічні захворювання

133 Антитіла IgG до Varicella zoster(DSL)

150,00

180 Антитіла IgG+А+М до Helicobacter p

100,00

134 Антитіла IgМ до Varicella zoster(DSL)

159,00

31 ПЛР. Helicobacter p.

134,00

176 Антитіла Ig G до вірусу HSV -1

150,00

5.1 Вірусні гепатити

177 Антитіла Ig G до вірусу HSV-2

142,00

70 ПЛР.Гепатит А (RT-PCR )

150,00

178 Антитіла Ig G до Герпесу 6 типу

92,00

71 ПЛР.Гепатит В (ДНК-технологія)

150,00

179 Антитіла Ig G до Герпесу 8 типу

92,00

72 ПЛР.Гепатит С

150,00

186 Антитіла Ig M до HSV — 1

159,00

74 Генотипування HCV(RT-PCR )

434,00

187 Антитіла Ig M до HSV — 2

159,00

75 ПЛР.Гепатит D(RTPCR )

125,00

4.2 Цитомегаловірусна інфекція (СМV)

76 ПЛР.Гепатит G (джи) (RTPCR )
125,00

60 ПЛР.Цитомегаловірус CMV

75,00

77 ПЛР.Гепатит TTV

125,00

122 Антитіла IgG до CMV

84,00

97 ПЛР Інтерлейкін 28В

250,00

123 Антитіла IgМ до CMV

84,00

100 НВsAgавстралійский антиген

84,00

4.3 Токсоплазма,Краснуха(T.gondii,Rubella)

101 Антитіла IgG доHBsAg

84,00

82 ПЛР.Toxoplasma gondii

75,00

102 Антитіла IgG доHBcorAg

84,00

87 ПЛР.Rubella (RT-PCR)

84,00

103 Антитіла Ig M доHВcorAg

84,00

124 Антитіла IgG доToxoplasma gondii

84,00

104 HВe-Ag

84,00

125 Антитіла IgМ Toxopl.Gondii

84,00

105 Антитіла Ig G доHВeAg

84,00

129 Антитіла IgМ до червонички (Rubella)

84,00

110 Антитіла Ig G+М до гепатиту С

84,00

130 Антитіла IgG до червонички (Rubella)

84,00

111 Антитіла Ig М до гепатиту С

84,00

4.4 Інфекційний мононуклеоз

112 Імуноблотінг гепатиту (coreAg/Ns3/Ns4/Ns5)

184,00

80 ПЛР.ЕпштейнБарр EBV Real-Time

75,00

113 Антитіла Ig G до гепатиту А (HAV)

84,00

126 Антитіла IgМ до Епшт.Барр(EBVVCA)

84,00

114 Антитіла Ig М до гепатиту А (HAV)

84,00

127 Антитіла EA IgG Епшт.Бар.(EBV)

84,00

116 Антитіла Ig G+М до гепатиту Д(HDV)

84,00

128 Антитіла IgG Епшт.Бар.(EBNA)

84,00

7111 ПЛР.Гепатит В кількіст. RealTime 300

534,00

175 Антитіла IgG до Епшт.Барр(EBVVCA)

92,00

7211 ПЛР.Гепатит С кількіст. RealTime

751,00

4.5 Системні аутоімунні захворювання

131 Антитіла до 2ланцюгової ДНК

84,00

132 Антитіла до 1ланцюгової ДНК

84,00

136 Антитіла до фосфоліпідів Ig М (ORG)

150,00

137 Антитіла до фосфоліпідів Ig G(ORG)

150,00

154 ANA (антинуклеарні антитіла)

217,00

Код аналіза ; аналіз

Ціна,

грн.

Код аналіза ; аналіз

Ціна,

грн.

6. Статеві захворювання

4.8 Алергія

32 ПЛР бак. флори (Фемофлор)

835,00

135 Гліадін Ig G

84,00

49 ПЛР.Ureaplasma parvum

67,00

158 Грибкові антигени IgE (8 типів)

300,00

34 ПЛР бак Флори (Андофлор)

850,00

159 Бактеріальні антигени Ig E (8 типів)

300,00

51 ПЛР Chlamydia trachomatis

75,00

165 Побутова алергія Ig E (8 типів)

501,00

52 ПЛР.Ureaplasma species(urealit/parvum)

75,00

167 Пилкова алергія Ig E (8 типів)

501,00

53 ПЛР.Mycoplasma hominis

75,00

170 Імуноглобуліни IgE(маркер алергії)

184,00

54 ПЛР.Mycoplasma genitalium

75,00

174 Харчова алергія Ig E (16 типів)

918,00

55 ПЛР.Trichomonas vaginalis 60

75,00

1581 Грибкові антигениIg E (1 алерген)

67,00

56 ПЛР.Gardnerella vaginalis

75,00

1591 Бактеріальні антигени Ig E (1 алерген)

67,00

57 ПЛР.Neisseria gonorrhoeae

75,00

1651 Алергія Ig Eпобутова (1 алерген)

75,00

58 ПЛР.Candida albicans

75,00

1652Алергія Ig Eпобутова (2 алергена)

150,00

61 ПЛР.Папіломавірус HPV16/18тип

84,00

1653 Алергія Ig Eпобутова (3 алергена)

225,00

62ПЛР.ПапіломавірусHPV33/35/39/45тип

117,00

1654 Алергія Ig Eпобутова (4 алергена)

300,00

63ПЛР.Папіломавірус31/56/59/52/58/66тип

117,00

1655 Алергія Ig Eпобутова (5 алергенів)

375,00

64 ПЛР.Папіломавірус HPV 6/11тип

84,00

1656 Алергія Ig Eпобутова (6 алергенів)

450,00

67 ПЦР.Candida(albicans+crusei+glabrata)

92,00

1657 Алергія Ig Eпобутова (7 алергенів)

525,00

143 Антитіла IgG до Ureaplasma urealiticum

84,00

1671 Пилкова алергія Ig E (1 алерген)

75,00

144 Антитіла IgG до Mycoplasma hominis

84,00

1672 Пилкова алергія Ig E (2 алергена)

150,00

145 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis

84,00

1673 Пилкова алергія Ig E (3 алергена)

225,00

146 Антитіла IgА до Chlamydia trachomatis

84,00

1674 Пилкова алергія Ig E (4 алергена)

300,00

147 Антитіла IgМ до Chlamydia trachomatis

84,00

1675 Пилкова алергія Ig E (5 алерген)

375,00

148 Антитіла IgG до Trichomonas vaginalis

84,00

1676 Пилкова алергія Ig E (6 алергенів)

450,00

149 Кардіоліпіновий антиген ( VDRL.)

67,00

1677 Пилкова алергія Ig E (7 алергенів)

525,00

150 Антитіла до Люіс IgG

67,00

1701 Імуноглобуліни Ig E(півкількісний)

84,00

151 Антиспермальний (МАР) тест

217,00

1741 Харчова алергія Ig E Біовелл (1 алерген)

75,00

181 Антиспермальний (МАР) тест по крови

217,00

1742 Харчова алергія Ig E Біовелл (2 алергена)

150,00

155 Антитіла IgМ до Ureaplasma urealiticum

84,00

1743 Харчова алергія Ig E Біовелл (3 алергена)

225,00

156 Антитіла IgМ до Mycoplasma hominis

84,00

1744 Харчова алергія Ig E Біовелл (4 алергена)

300,00

157 Антитіла IgМ до Trichomonas vaginalis

84,00

1745 Харчова алергія Ig E Біовелл (5алергенів)

375,00

318 Генітальний скринінг 500,00 1746 Харчова алергія Ig E Біовелл (6 алергенів)
450,00

320 Уреоплазма, мікоплазма DUO (скринінг, чутливість)

300,00

7. ДНК-дослідження інших захворювань

1747 Харчова алергія Ig E Біовелл (7 алергенів)

525,00

98 ПЛР Лактазна недостатність (ген МСМ 6)

125,00

1748 Харчова алергія Ig E Біовелл (8 алергенів)

600,00

7.1 Інфекційні захворювання

90 ПЛР.Staphylococcus aureus (MR1411)

117,00

92 ПЛР.Streptococcus spp.

92,00

95 ПЛР.Ентеровіруси(RT- PCR)

100,00

138 Антитіла IgG до коклюшу

142,00

139 Антитіла IgМ до коклюшу

142,00

182 Антитіла Ig G до Borrelia burg.,Afzelli,

Garinii

134,00

188 Антитіла Ig M до Borrelia burg.,Afzelli,

Garinii

159,00

194 Антитіла Ig G до вірусу корі

84,00

195 Антитіла Ig M до вірусу корі  84,00
253 Антитіла Ig G  до дифтерії 200,00
254 Антитіла lg G до правця (Tetanus toxoid) 200,00

Додаткові

438 Феретин

234,00

439 Трансферетин

200,00

440 ОЖСС

67,00

441 Цианокобаламін ( віт.В 12)

234,00

241  Вітамін D загальний (D2 + D3)  417,00

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цена,

грн.

Общий анализ крови с развернутой формулой (эритроц, гемогл, цв.показ, лейкоц, базоф,эозиноф, юн.палоч, палоч.ядер,сегментнояд, лимфоц,монац, СОЭ)

80,00

Тромбоциты, эритроциты

80,00

Гемоглобин

30,00

Лейкоциты

30,00

СОЭ

30,00

Анализ крови на сахар

40,00

Анализ крови на сахар с нагрузкой ( сахарная кривая)

130,00

Анализ крови на свертываемость

45,00

Анализ мочи общий

70,00

Анализ мочи по Нечипоренко

70,00

Анализ мочи по Зимницкому

70,00

Анализ мочи на сахар

40,00

Анализ мочи на ацетон

35,00

Белок в суточной моче

40,00

Анализ кала на копрограмму

100,00

Анализ кала на ентеробиоз

100,00

Анализ кала на яйца глистов

100,00

Анализ кала на дисбактериоз

200,00

Бакпосев

180,00

Дисбиоз

200,00

Соскоб на грибок(кожа)

60,00

Соскоб на грибок(ногти)

60,00

Соскоб на демодекоз (кожа)

60,00

Соскоб на демодекс (ресница)

60,00

Мазок из влагалища и цервикального канала ( жен.)

70,00

Мазок из уретры ( муж.)

70,00

Исследование секрета предстательной железы ( муж.)

70,00

Цитологическое исследование ( жен.)

95,00

Кольпоцитология

95,00

Мазок выделений из молочной железы (1 ед.)

70,00

Спермограмма

250,00

Посткоитальный тест

140,00

Мазок гормональный

95,00

Аспират

400,00

Микроскопия желчи 1 порция

70,00

Забор биоматериала

20,00

Назоцитограмма

80,00

Мазок на флору и грибы

70,00

Гистологическое исследование

250,00